Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 725 682 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 720 682 000 euro som föreslås i budgetproposition är tillägget 5 000 000 euro, av vilket 3 000 000 euro är ett tillägg av engångsnatur som föranleds av investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism samt en effektivisering av återsändandet av asylsökande år 2018 och 2 000 000 euro är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett projekt för multibiometrisk identifiering för 2018.


2018 budget 725 682 000
2017 budget 696 678 000
2016 bokslut 730 286 000