Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 341 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 30 141 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 3 200 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av en utgift av engångsnatur för en höjning av beredskapen för den civila underrättelseinhämtningen och investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism, 600 000 euro för att täcka de kostnader för säkerhetsutredningar som föranleds av en ändring i säkerhetsutredningslagen samt 460 000 euro för hyreskostnader för lokaler och 140 000 euro för flyttkostnader.


2018 budget 33 341 000
2017 I tilläggsb. 200 000
2017 budget 27 391 000
2016 bokslut 24 009 000