Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 15 500 000 euro.

Fullmakt

Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå avtal i anslutning till anskaffningen av sju havsgående båtar på så sätt att de får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 22 500 000 euro.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 300 000 euro jämfört med det belopp på 12 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av kostnader som uppkommer i samband med anskaffningen av havsgående båtar. Den totala kostnaden för anskaffningen av sju havsgående båtar är 22 500 000 euro. Enligt Europeiska kommissionens förhandsbeslut är det möjligt att få EU-finansiering till ett belopp av 8 100 000 euro för finansieringen av tre båtar. EU-finansieringen minskar i motsvarande grad behovet av finansiering ur budgetpropositionen de kommande åren. Det ansöks om finansiering ur Oljeskyddsfonden för ett sammanlagt belopp på uppskattningsvis ca 4 000 000 euro. Innan beställningen görs säkerställs anskaffningens finansieringsduglighet och man strävar efter att säkerställa finansieringen ur Oljeskyddsfonden så snart som möjligt.


2018 budget 15 500 000
2017 III tilläggsb. 4 241 000
2017 budget 9 400 000
2016 bokslut 10 996 000