Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

I lisätalousarvioesitys 2016PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA8 250 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö8 250 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 250 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-145 000
01. Ministeriö ja hallinto-145 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä139 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), vähennystä-284 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 700 000
10. Poliisitoimi1 700 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 700 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-8 905 000
20. Palvelut valtioyhteisölle920 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä920 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-9 870 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-9 870 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle45 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä45 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA375 000
80. Taide ja kulttuuri375 000
56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen (kiinteä määräraha)375 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 150 000
01. Hallinto ja tutkimus280 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000
63. Metsähallitus0
64. Metsähallitus 20160
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)0
70. Maanmittaus ja tietovarannot1 870 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 870 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA0
10. Liikenneverkko0
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA38 500 000
01. Hallinto38 500 000
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)0
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä38 500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 945 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta6 945 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä145 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 800 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu2 000 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 50 870 000