Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA8 250 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö8 250 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 250 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-145 000
01. Ministeriö ja hallinto-145 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä139 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), vähennystä-284 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 700 000
10. Poliisitoimi1 700 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 700 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-8 905 000
20. Palvelut valtioyhteisölle920 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä920 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-9 870 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-9 870 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle45 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä45 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt0
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA375 000
80. Taide ja kulttuuri375 000
56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen (kiinteä määräraha)375 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 150 000
01. Hallinto ja tutkimus280 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000
63. Metsähallitus0
64. Metsähallitus 20160
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)0
70. Maanmittaus ja tietovarannot1 870 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 870 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA0
10. Liikenneverkko0
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA38 500 000
01. Hallinto38 500 000
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)0
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä38 500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 945 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta6 945 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä145 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 800 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu2 000 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 50 870 000