Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Ehdotetut muutokset
        Tasapaino
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2011 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 38/2011 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 30.9.2011, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Valtiovarainministeriön hallinnonalalta momentilta Eläkkeet ehdotetaan vähennettäväksi 81 milj. euroa viimeisen eläkelaitoksen periaatteen (VILMA) mukaisesta ennakkomenojen vähennyksestä sekä muista teknisistä muutoksista johtuen. Määrärahan vähennyksestä johtuen myös siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan supistettavaksi 33 milj. eurolla, mikä vähentää sekalaisten tulojen arviota saman verran.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan momentilta Maksut Euroopan unionille ehdotetaan poistettavaksi ehdotus määrärahan 50 milj. euron vähentämiseksi ja momentti ehdotetaan muutettavaksi siirtomäärärahaksi. EU-maksujen määrän arviointi etukäteen on hankalaa monista epävarmuustekijöistä johtuen. Usein määräraha on osoittautunut liian suureksi. Varainhoitovuosien välisen joustavuuden parantamiseksi olisi perusteltua muuttaa määrärahan laji siirtomäärärahaksi, jolloin säästyvä mahdollisesti suurikin määrä olisi käytettävissä seuraavana vuonna EU-maksujen maksamiseen.

Myös vuoden 2011 määrärahasta voi jäädä säästöä, jonka määrä tarkentuu myöhemmin. Tässä vaiheessa ei ole tarpeen pyrkiä ennakoimaan täsmällisesti vuodelta 2011 säästyvää määrää, minkä vuoksi momentilta poistettaisiin määrärahan vähentämisehdotus. Jos nyt määrärahaa vähennettäisiin ja vähennys osoittautuisi liian suureksi, syntyisi ongelma, koska siirtomäärärahaa ei saa ylittää eikä vielä ole kertynyt siirtyviä eriä edellisiltä vuosilta.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen täydennysesitys vähentää kuluvan vuoden kehykseen kuuluvia menoja 32 milj. eurolla, siten että kehykseen kuuluvien menojen taso on ehdotuksen jälkeen 37 738 milj. euroa ja jakamattomaksi varaukseksi jää 343 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Tasapaino

Valtion budjettitalouden alijäämä on 6,4 mrd. euroa vuonna 2011 ottaen huomioon vuoden 2011 kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
    
Varsinainen talousarvio42 456 216 0008 070 625 00050 526 841 000
I lisätalousarvio-226 571 000941 356 000714 785 000
II lisätalousarvio846 400 000-814 591 00031 809 000
III lisätalousarvioesitys1 815 502 000-1 763 915 00051 587 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys-32 555 0001 020 000-31 535 000
Yhteensä44 858 992 0006 434 495 00051 293 487 000