Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2011 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 38/2011 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 30.9.2011, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Valtiovarainministeriön hallinnonalalta momentilta Eläkkeet ehdotetaan vähennettäväksi 81 milj. euroa viimeisen eläkelaitoksen periaatteen (VILMA) mukaisesta ennakkomenojen vähennyksestä sekä muista teknisistä muutoksista johtuen. Määrärahan vähennyksestä johtuen myös siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan supistettavaksi 33 milj. eurolla, mikä vähentää sekalaisten tulojen arviota saman verran.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan momentilta Maksut Euroopan unionille ehdotetaan poistettavaksi ehdotus määrärahan 50 milj. euron vähentämiseksi ja momentti ehdotetaan muutettavaksi siirtomäärärahaksi. EU-maksujen määrän arviointi etukäteen on hankalaa monista epävarmuustekijöistä johtuen. Usein määräraha on osoittautunut liian suureksi. Varainhoitovuosien välisen joustavuuden parantamiseksi olisi perusteltua muuttaa määrärahan laji siirtomäärärahaksi, jolloin säästyvä mahdollisesti suurikin määrä olisi käytettävissä seuraavana vuonna EU-maksujen maksamiseen.

Myös vuoden 2011 määrärahasta voi jäädä säästöä, jonka määrä tarkentuu myöhemmin. Tässä vaiheessa ei ole tarpeen pyrkiä ennakoimaan täsmällisesti vuodelta 2011 säästyvää määrää, minkä vuoksi momentilta poistettaisiin määrärahan vähentämisehdotus. Jos nyt määrärahaa vähennettäisiin ja vähennys osoittautuisi liian suureksi, syntyisi ongelma, koska siirtomäärärahaa ei saa ylittää eikä vielä ole kertynyt siirtyviä eriä edellisiltä vuosilta.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen täydennysesitys vähentää kuluvan vuoden kehykseen kuuluvia menoja 32 milj. eurolla, siten että kehykseen kuuluvien menojen taso on ehdotuksen jälkeen 37 738 milj. euroa ja jakamattomaksi varaukseksi jää 343 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Tasapaino

Valtion budjettitalouden alijäämä on 6,4 mrd. euroa vuonna 2011 ottaen huomioon vuoden 2011 kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 42 456 216 000 8 070 625 000 50 526 841 000
I lisätalousarvio -226 571 000 941 356 000 714 785 000
II lisätalousarvio 846 400 000 -814 591 000 31 809 000
III lisätalousarvioesitys 1 815 502 000 -1 763 915 000 51 587 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys -32 555 000 1 020 000 -31 535 000
Yhteensä 44 858 992 000 6 434 495 000 51 293 487 000