Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Ehdotetut muutokset
        Tasapaino
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

Ehdotetut muutokset

Valtiovarainministeriön hallinnonalalta momentilta Eläkkeet ehdotetaan vähennettäväksi 81 milj. euroa viimeisen eläkelaitoksen periaatteen (VILMA) mukaisesta ennakkomenojen vähennyksestä sekä muista teknisistä muutoksista johtuen. Määrärahan vähennyksestä johtuen myös siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan supistettavaksi 33 milj. eurolla, mikä vähentää sekalaisten tulojen arviota saman verran.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan momentilta Maksut Euroopan unionille ehdotetaan poistettavaksi ehdotus määrärahan 50 milj. euron vähentämiseksi ja momentti ehdotetaan muutettavaksi siirtomäärärahaksi. EU-maksujen määrän arviointi etukäteen on hankalaa monista epävarmuustekijöistä johtuen. Usein määräraha on osoittautunut liian suureksi. Varainhoitovuosien välisen joustavuuden parantamiseksi olisi perusteltua muuttaa määrärahan laji siirtomäärärahaksi, jolloin säästyvä mahdollisesti suurikin määrä olisi käytettävissä seuraavana vuonna EU-maksujen maksamiseen.

Myös vuoden 2011 määrärahasta voi jäädä säästöä, jonka määrä tarkentuu myöhemmin. Tässä vaiheessa ei ole tarpeen pyrkiä ennakoimaan täsmällisesti vuodelta 2011 säästyvää määrää, minkä vuoksi momentilta poistettaisiin määrärahan vähentämisehdotus. Jos nyt määrärahaa vähennettäisiin ja vähennys osoittautuisi liian suureksi, syntyisi ongelma, koska siirtomäärärahaa ei saa ylittää eikä vielä ole kertynyt siirtyviä eriä edellisiltä vuosilta.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen täydennysesitys vähentää kuluvan vuoden kehykseen kuuluvia menoja 32 milj. eurolla, siten että kehykseen kuuluvien menojen taso on ehdotuksen jälkeen 37 738 milj. euroa ja jakamattomaksi varaukseksi jää 343 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.