Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2008

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2008