Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2008

Vuoden 2008 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT28 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot170 000 000
02.Korkotulojen lähdevero, lisäystä170 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-230 000 000
01.Arvonlisävero, vähennystä-230 000 000
08.Valmisteverot88 000 000
07.Energiaverot, lisäystä88 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT57 818 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala39 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä39 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala-300 000
40.Rangaistusten täytäntöönpanon tulot, vähennystä-300 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala22 243 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä22 243 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala-600 000
60.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, vähennystä-600 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala541 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä541 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala35 895 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista34 000 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 895 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET353 507 000
01.Korkotulot48 000 000
07.Korot talletuksista, lisäystä48 000 000
03.Osinkotulot162 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä162 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta100 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä100 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset43 507 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä43 507 000
 
Osasto 15
15.LAINAT560 000 000
02.Ylijäämän käyttö560 000 000
01.Ylijäämän käyttö560 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

999 325 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO247 000
02.Valtioneuvoston kanslia1 115 000
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 415 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-300 000
03.Oikeuskanslerinvirasto32 000
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä32 000
99.Valtioneuvoston muut menot-900 000
23.Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 100 000
25.Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 200 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA921 000
01.Ulkoasiainhallinto921 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä921 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
21.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA10 430 000
01.Ministeriö ja hallinto882 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä498 000
02.Palvelukeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä261 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000
04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä39 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu4 583 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä112 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä134 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 772 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 565 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 575 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 575 000
30.Syyttäjät631 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä631 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano2 759 000
01.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 759 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA20 901 000
01.Hallinto3 425 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000
02.Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
03.Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 380 000
10.Poliisitoimi5 657 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 657 000
20.Rajavartiolaitos1 361 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 361 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset2 114 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä235 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 879 000
40.Maahanmuutto8 344 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä107 000
02.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä26 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä8 211 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA75 866 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto13 667 000
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä525 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä13 142 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus61 743 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 531 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä43 212 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
30.Sotilaallinen kriisinhallinta456 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä456 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA4 059 000
01.Hallinto1 594 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000
02.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000
10.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä374 000
11.Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä450 000
87.Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä340 000
10.Verotus ja tullitoimi8 068 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 188 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 880 000
20.Palvelut valtioyhteisölle816 000
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä545 000
02.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000
06.IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)260 000
88.Senaatti-kiinteistöt
30.Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus714 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä683 000
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000
40.Valtionhallinnon kehittäminen-8 600 000
21.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
71.Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 600 000
60.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot-54 600 000
04.Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-54 000 000
20.Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-600 000
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 977 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 977 000
90.Kuntien tukeminen
32.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen54 090 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä54 090 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA259 965 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot1 836 000
01.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä69 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä915 000
03.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)800 000
10.Yleissivistävä koulutus1 258 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 249 000
02.Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 000
20.Ammatillinen koulutus690 000
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä722 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-32 000
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus243 845 000
01.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 525 000
03.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 047 000
04.Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000 000
20.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä273 000
87.Valtion rahoitus innovaatioyliopiston pääomaan (kiinteä määräraha)200 000 000
60.Tiede1 516 000
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä889 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä583 000
03.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä21 000
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000
70.Opintotuki8 303 000
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä8 300 000
80.Taide ja kulttuuri2 517 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä703 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä454 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä336 000
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä47 000
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000
08.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä35 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä350 000
55.Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
75.Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparannukset, käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä550 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA14 899 000
01.Hallinto315 000
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-101 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä330 000
04.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000
40.Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)
10.Maaseudun kehittäminen
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
20.Maatalous6 210 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-8 690 000
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)
43.Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 600 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu644 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä644 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)
40.Kala-, riista- ja porotalous194 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä194 000
50.Vesitalous1 600 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 600 000
60.Metsätalous3 815 000
01.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 175 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 380 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä260 000
63.Metsähallitus232 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä232 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri1 889 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 451 000
02.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä400 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA75 586 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö223 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä223 000
24.Tiehallinto61 515 000
01.Tiehallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä497 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä39 800 000
76.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä3 100 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä18 118 000
25.Tienpidon valtionavut
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)
30.Merenkulkulaitos-11 710 000
01.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä631 000
21.Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä59 000
78.Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä-12 400 000
40.Ratahallintokeskus10 018 000
01.Ratahallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 218 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 800 000
76.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
41.Rautatievirasto6 000
01.Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
80.Ilmatieteen laitos303 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä303 000
81.Merentutkimuslaitos69 000
01.Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä69 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot15 162 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä14 213 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä62 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä887 000
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA50 731 000
01.Hallinto2 941 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä627 000
02.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 001 000
03.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000
20.Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-690 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka-702 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä301 000
02.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä305 000
03.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä96 000
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä789 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), vähennystä-2 500 000
30.Yrityspolitiikka22 260 000
01.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä85 000
40.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä1 675 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä2 500 000
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)18 000 000
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely284 000
01.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä187 000
02.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä97 000
50.Alueiden kehittäminen4 948 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 948 000
60.Energiapolitiikka24 000
01.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)
70.EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus1 749 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha), lisäystä18 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha), lisäystä33 749 000
64.EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-28 000 000
65.Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-22 000 000
80.Työvoimapolitiikka19 227 000
01.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 332 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä16 895 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 975 000
01.Hallinto3 560 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä33 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä432 000
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 314 000
05.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä484 000
28.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)297 000
02.Valvonta197 000
01.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000
02.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä91 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta719 000
01.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä216 000
02.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä285 000
03.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä200 000
20.Työttömyysturva
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-9 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
54.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä9 000 000
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen499 000
01.Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä499 000
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA6 990 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot1 894 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä385 000
02.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä779 000
03.Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä97 000
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä633 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu5 063 000
20.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä1 200 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä695 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä1 168 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen ja ilmavalvontalaitteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen33 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä33 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-160 000 000
01.Valtionvelan korko-160 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-160 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN633 755 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta633 755 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä633 755 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

999 325 000