Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

23. Valtioneuvoston kansliaPDF-versio

99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tulokertymässä otetaan huomioon ne valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille. Lisäksi momentille tuloutetaan Suomen EU-puheenjohtajakaudesta saatavat korvaukset, joita vastaavat menot on budjetoitu momentille 23.01.24.

Valtioneuvoston kanslian osinkotulot, pääoman palautukset ja osakkeiden myyntitulot budjetoidaan momentille 13.03.01.


2019 talousarvio 500 000
2018 II lisätalousarvio 100 000