Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

50. Väder-, havs- och klimattjänsterPDF-versio

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av kostnaderna för beredningsskedet för Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s globala rymdvädercenter. Genom finansieringen förverkligas ledningssystemen för, tillgången på och upprätthållandet av tjänsterna för centret, som man försöker få till Finland, i överensstämmelse med organisationens krav.


2018 II tilläggsb. 350 000
2018 I tilläggsb. 264 000
2018 budget 45 545 000
2017 bokslut 45 184 000
2016 bokslut 44 122 999