Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Statsbudgeten 2018

10. PolisväsendetPDF-versio

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 692 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av de extra kostnader som statschefsmötet i juli orsakade polisen.


2018 II tilläggsb. 2 692 000
2018 I tilläggsb. 9 225 000
2018 budget 726 152 000
2017 bokslut 696 678 000
2016 bokslut 730 286 000

21. Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 4 000 000 euro.

Förklaring:Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 5 792 000
2016 bokslut 12 922 000