Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att möjligheten att använda anslaget även till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro per år slopas.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 170 758 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 146 001 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 56 517 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 33 025 000
5. Humanitärt bistånd 72 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 160 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 850 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000
9. Räntestödsinstrument 13 631 000
Sammanlagt 563 442 000

1) I anslaget ingår 5 580 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen samt 1 117 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Förklaring:Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av klimatfonden för de minst utvecklade länderna (LDCF) under punkt 1 i dispositionsplanen. Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika (EUTF) under punkt 2 i dispositionsplanen.

Slopandet av ersättningen av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro per år i momentets beslutsdel beror på att eventuella förluster som uppkommer av förbindelser som omfattas av specialriskfinansieringen i praktiken ersätts tidigast 2020.


2018 II tilläggsb. 4 500 000
2018 I tilläggsb. 8 696 000
2018 budget 550 246 000
2017 bokslut 528 195 000
2016 bokslut 504 343 000