Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och avgifter för statens internationella samarbete inom projektet för digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (KIRADIGI)

2) till betalning av understöd till statliga affärsverk, kommuner, företag och andra samfund för t.ex. försök som gäller projekt

3) till betalning av självfinansieringsandelarna i anslutning till EU-finansieringen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 250 000