Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 086 000 000
2016 bokslut 1 096 597 001
2015 bokslut 1 083 356 791

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 121 000 000
2016 bokslut 178 900 000
2015 bokslut 234 065 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 400 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det med stöd av utlänningslagen utbetalade integrationsstödet återtas, vilket inte kunde beaktas i den ordinarie statsbudgeten. Enligt bedömningar minskar integrationsstödet utgifterna för arbetsmarknadsstöd.


2017 I tilläggsb. 3 400 000
2017 budget 1 507 360 000
2016 bokslut 1 414 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000