Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

40. PensionerPDF-versio

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 19 600 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att antalet försäkrade har minskat från 234 700 till 231 600, vilket har till följd att kalkylen för avgiftsinkomster har minskat från 1 042 000 000 euro till 1 028 000 000 euro.


2017 I tilläggsb. 19 600 000
2017 budget 149 000 000
2016 bokslut 138 000 000
2015 bokslut 90 300 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av förmåner som avses i lagen om pensionsstöd (1531/2016).

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 3 612 140 000
2016 bokslut 3 595 392 261
2015 bokslut 3 702 561 991