Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 1 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 33.70.51 för att täcka behovet av tilläggsanslag för statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård.


2017 I tilläggsb. -1 000 000
2017 budget 27 990 000
2016 bokslut 18 790 000
2015 bokslut 11 790 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 33.70.20 för att täcka behovet av tilläggsanslag för statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård.


2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 1 900 000
2016 bokslut 1 900 000
2015 bokslut 1 900 000