Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Momentille merkitään lisäystä 127 731 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 127 731 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 528 644 000 euroa vuonna 2012. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 478 644 000 euroa vuonna 2012.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto7 529
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot7 479

2012 I lisätalousarvio127 731 000
2012 talousarvio7 350 913 000
2011 IV lisätalousarvio-68 419 000
2011 III lisätalousarvio-1 700 392 000
2011 II lisätalousarvio-814 591 000
2011 I lisätalousarvio941 356 000
2011 talousarvio8 070 625 000
2010 tilinpäätös11 272 089 212