Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

I lisätalousarvioesitys 2012PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA9 900 000
10. Poliisitoimi9 900 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 900 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA434 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle434 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä434 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA25 432 000
10. Yleissivistävä koulutus20 000 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 000
30. Aikuiskoulutus2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
80. Taide ja kulttuuri1 432 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä800 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä632 000
91. Nuorisotyö2 000 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 065 000
50. Vesitalous3 065 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 065 000
60. Metsätalous5 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA12 000 000
10. Liikenneverkko12 000 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA154 700 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka154 700 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä700 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä100 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA10 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto10 000 000
37. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA3 700 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu3 700 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 700 000
Määrärahojen kokonaismäärä 224 231 000