Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
            88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman korottamiseen ja yhtiön kaivosalan hankkeisiin sijoittavaan ohjelmaan sekä kaivosalan yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoituksen varmistamiseen.

Selvitysosa: Hallitusohjelman mukaan valtio vahvistaa osallistumistaan kotimaisen kaivosteollisuuden arvoketjuun vauhdittamalla kaivosprojekteja ja edistämällä kaivosalan kotimaista omistusta.


2012 I lisätalousarvio30 000 000
2011 III lisätalousarvio
2010 tilinpäätös20 000 000