Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
            20. Perusväylänpito
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

10. LiikenneverkkoPDF-versio

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 700 000 euroa on tarkoitettu Vuosaaren sataman erikoiskuljetusten reitin parantamiseen. Lisämäärärahasta 6 300 000 euroa on tarkoitettu kansainvälisten rajanylityspaikkojen kehittämiseksi palvelemaan rajaliikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja mahdollistamaan rajakaupan kasvua. Hankkeet ovat pääosin ENPI-ohjelmaan kuuluvia kohteita. Lisämäärärahasta 5 000 000 euroa on tarkoitettu käytettäväksi Nuijamaan rekkakaistan rakentamiseen.


2012 I lisätalousarvio12 000 000
2012 talousarvio933 060 000
2011 III lisätalousarvio16 379 000
2011 talousarvio907 577 000
2010 tilinpäätös912 052 000