Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä
      Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2003 toista lisätalousarvioesitystä (HE 89/2003 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 10.10.2003, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 150 milj. eurolla. Vuoden 2002 lopullisesta verotuksesta saatujen ennakkotietojen perusteella yhteisöveron tuottoarviota vuodelle 2003 alennetaan 150 milj. eurolla. Tuloarvioiden alenemisen seurauksena Ahvenanmaan tasoitusmaksu pienenee 0,7 milj. eurolla. Valtion nettolainanottoa ehdotetaan lisättäväksi 149 milj. eurolla. Vuoden 2003 budjetoitu varsinainen alijäämä nousisi 1 057 milj. euroon.