Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi (23.4.2010)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2010 2010 2010
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvioesitys VM:n 
ehdotus kolmanneksi lisätalousarvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio, ensimmäinen lisätalousarvioesitys ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 48 477 380 48 857
Valtionvelan korot 2 076 -70 2 006
Määrärahat yhteensä 50 553 310 50 863
       
Verotulot 32 013 1 32 014
Muut tulot 6 288 130 6 418
Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 1 355 1 355
Tuloarviot yhteensä 38 300 1 486 39 786
Nettolainanotto ja velanhallinta 12 253 -1 176 11 077
Yhteensä 50 553 310 50 863

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi (23.4.2010)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi