Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi (23.4.2010)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2010 2010 2010
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvioesitys VM:n 
ehdotus kolmanneksi lisätalousarvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio, ensimmäinen lisätalousarvioesitys ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 48 477 380 48 857
Valtionvelan korot 2 076 -70 2 006
Määrärahat yhteensä 50 553 310 50 863
       
Verotulot 32 013 1 32 014
Muut tulot 6 288 130 6 418
Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 1 355 1 355
Tuloarviot yhteensä 38 300 1 486 39 786
Nettolainanotto ja velanhallinta 12 253 -1 176 11 077
Yhteensä 50 553 310 50 863


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste