Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 lisätalousarvioksi (19.2.2010)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2010 2010 2010
  Talousarvio VM:n 
ehdotus lisätalousarvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 48 398 59 48 457
Valtionvelan korot 2 076 - 2 076
Määrärahat yhteensä 50 474 59 50 533
Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 50 474 59 50 533
       
Verotulot 31 240 - 31 240
Muut tulot 6 170 118 6 288
Tuloarviot yhteensä 37 409 118 37 527
Nettolainanotto ja velanhallinta 13 065 -59 13 006
Yhteensä 50 474 59 50 533

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 lisätalousarvioksi (19.2.2010)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi