Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 lisätalousarvioksi (19.2.2010)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2010 2010 2010
  Talousarvio VM:n 
ehdotus lisätalousarvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 48 398 59 48 457
Valtionvelan korot 2 076 - 2 076
Määrärahat yhteensä 50 474 59 50 533
Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 50 474 59 50 533
       
Verotulot 31 240 - 31 240
Muut tulot 6 170 118 6 288
Tuloarviot yhteensä 37 409 118 37 527
Nettolainanotto ja velanhallinta 13 065 -59 13 006
Yhteensä 50 474 59 50 533


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste