Siirry sisältöön

>Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi (31.7.2009)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa selvitysosien taulukot ja tekstit ovat alustavia ja edellyttävät ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 801
12. Sekalaiset tulot 4 684
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 323
15. Lainat (pl. nettolainanotto mom. 15.03.01) 209
Yhteensä 37 017
Alijäämä / Nettolainanotto (mom. 15.03.01) 12 919
Yhteensä 49 936

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 122
22. Tasavallan presidentti 15
23. Valtioneuvoston kanslia 79
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 254
25. Oikeusministeriön hallinnonala 787
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 251
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 717
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 14 741
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 173
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 825
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 202
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 4 141
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 262
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 308
36. Valtionvelan korot 2 059
Yhteensä 49 936


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste