Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 toiseksi  lisätalousarvioksi (24.8.2009)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2009 2009 2009
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 46 858 -764 46 094
Valtionvelan korot 2 173 -257 1 916
Määrärahat yhteensä 49 031 -1 021 48 010
Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 49 031 -1 021 48 010
       
Verotulot 34 675 -3 227 31 448
Muut tulot 6 338 -7 6 331
Tuloarviot yhteensä 41 013 -3 234 37 779
Nettolainanotto ja velanhallinta 8 018 2 212 10 230
Yhteensä 49 031 -1 021 48 010


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste