Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 toiseksi  lisätalousarvioksi (24.8.2009)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2009 2009 2009
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 46 858 -764 46 094
Valtionvelan korot 2 173 -257 1 916
Määrärahat yhteensä 49 031 -1 021 48 010
Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 49 031 -1 021 48 010
       
Verotulot 34 675 -3 227 31 448
Muut tulot 6 338 -7 6 331
Tuloarviot yhteensä 41 013 -3 234 37 779
Nettolainanotto ja velanhallinta 8 018 2 212 10 230
Yhteensä 49 031 -1 021 48 010

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi (24.8.2009)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi