Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 talousarvioksi (1.8.2008)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa selvitysosien taulukot ja tekstit ovat alustavia ja edellyttävät ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 813
12. Sekalaiset tulot 4 806
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 991
15. Lainat 234
Yhteensä 45 844

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 126
22. Tasavallan presidentti 10
23. Valtioneuvosto 79
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 169
25. Oikeusministeriön hallinnonala 793
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 240
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 699
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 7 348
29. Opetusministeriön hallinnonala 7 475
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 840
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 108
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 304
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 14 715
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 305
36. Valtionvelan korot 2 395
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen, pääluokka 37) 45 606
Ylijäämä (pääluokka 37) 238
Yhteensä 45 844


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste