Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi  lisätalousarvioksi (1.10.2008)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2008 2008 2008
  Talousarvio + lisätalousarviot VM:n 
ehdotus
 kolmanneksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 41 836 -31 41 805
Valtionvelan korot 2 204 100 2 304
Määrärahat yhteensä 44 040 69 44 109
Valtionvelan vähentäminen 2 480 50 2 530
Yhteensä 46 521 119 46 640
       
Verotulot 38 518 94 38 612
Muut tulot 7 443 25 7 468
Tuloarviot yhteensä 45 961 119 46 080
Kumulatiivisen ylijäämän käyttö 560 - 560
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 46 521 119 46 640

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi (1.10.2008)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi