Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi  lisätalousarvioksi (1.10.2008)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2008 2008 2008
  Talousarvio + lisätalousarviot VM:n 
ehdotus
 kolmanneksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 41 836 -31 41 805
Valtionvelan korot 2 204 100 2 304
Määrärahat yhteensä 44 040 69 44 109
Valtionvelan vähentäminen 2 480 50 2 530
Yhteensä 46 521 119 46 640
       
Verotulot 38 518 94 38 612
Muut tulot 7 443 25 7 468
Tuloarviot yhteensä 45 961 119 46 080
Kumulatiivisen ylijäämän käyttö 560 - 560
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 46 521 119 46 640


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste