Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 toiseksi  lisätalousarvioksi (23.4.2008)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2008 2008 2008
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 41 309 487 41 796
Valtionvelan korot 2 364 -156 2 208
Määrärahat yhteensä 43 637 331 44 004
Valtionvelan vähentäminen 1 848 871 2 719
Yhteensä 45 522 1 201 46 723
       
Verotulot 38 490 258 38 748
Muut tulot 7 032 943 7 975
Tuloarviot yhteensä 45 522 1 201 46 723
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 45 522 1 201 46 723


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste