Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 toiseksi  lisätalousarvioksi (23.4.2008)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2008 2008 2008
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 41 309 487 41 796
Valtionvelan korot 2 364 -156 2 208
Määrärahat yhteensä 43 637 331 44 004
Valtionvelan vähentäminen 1 848 871 2 719
Yhteensä 45 522 1 201 46 723
       
Verotulot 38 490 258 38 748
Muut tulot 7 032 943 7 975
Tuloarviot yhteensä 45 522 1 201 46 723
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 45 522 1 201 46 723

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi (23.4.2008)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi