Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 talousarvioksi (3.8.2007)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voivat selvitysosien taulukot ja tekstit olla alustavia ja edellyttävät ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 38 030
12. Sekalaiset tulot 4 790
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 983
15. Lainat 242
Yhteensä 45 046

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 122
22. Tasavallan presidentti 9
23. Valtioneuvosto 60
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 095
25. Oikeusministeriön hallinnonala 717
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 025
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 419
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 822
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 821
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 794
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 075
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 364
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 13 773
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 319
36. Valtionvelan korot 2 422
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 42 837
37. Valtionvelan vähentäminen 2 209
Yhteensä 45 046


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste