Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 kolmanneksi  lisätalousarvioksi (27.9.2007)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2007 2007 2007
  Talousarvio + lisätalousarviot VM:n 
ehdotus
 kolmanneksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 38 430 -104 38 327
Valtionvelan korot 2 398 - 2 398
Määrärahat yhteensä 40 828 -104 40 724
Valtionvelan vähentäminen 1 345 1 433 2 778
Yhteensä 42 173 1 330 43 502
       
Verotulot 35 774 762 36 536
Muut tulot 6 399 568 6 967
Tuloarviot yhteensä 42 173 1 330 43 502
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 42 173 1 330 43 502

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi (27.9.2007)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi