Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 kolmanneksi  lisätalousarvioksi (27.9.2007)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2007 2007 2007
  Talousarvio + lisätalousarviot VM:n 
ehdotus
 kolmanneksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 38 430 -104 38 327
Valtionvelan korot 2 398 - 2 398
Määrärahat yhteensä 40 828 -104 40 724
Valtionvelan vähentäminen 1 345 1 433 2 778
Yhteensä 42 173 1 330 43 502
       
Verotulot 35 774 762 36 536
Muut tulot 6 399 568 6 967
Tuloarviot yhteensä 42 173 1 330 43 502
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 42 173 1 330 43 502


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste