Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 toiseksi  lisätalousarvioksi (10.5.2007)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2007 2007 2007
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 38 221 178 38 399
Valtionvelan korot 2 348 50 2 398
Määrärahat yhteensä 40 569 228 40 797
Valtionvelan vähentäminen 218 1 156 1 374
Yhteensä 40 787 1 384 42 171
       
Verotulot 35 292 482 35 774
Muut tulot 5 496 902 6 397
Tuloarviot yhteensä 40 787 1 384 42 171
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 40 787 1 384 42 171

 Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi (10.5.2007)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi