Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 toiseksi  lisätalousarvioksi (10.5.2007)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2007 2007 2007
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 38 221 178 38 399
Valtionvelan korot 2 348 50 2 398
Määrärahat yhteensä 40 569 228 40 797
Valtionvelan vähentäminen 218 1 156 1 374
Yhteensä 40 787 1 384 42 171
       
Verotulot 35 292 482 35 774
Muut tulot 5 496 902 6 397
Tuloarviot yhteensä 40 787 1 384 42 171
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 40 787 1 384 42 171


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste