Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 talousarvioksi (27.7.2006)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voivat selvitysosien taulukot ja tekstit olla alustavia ja edellyttävät ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 34 807
12. Sekalaiset tulot 4 100
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 338
15. Lainat 226
Yhteensä 40 470

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 112
22. Tasavallan presidentti 10
23. Valtioneuvosto 52
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 973
25. Oikeusministeriön hallinnonala 705
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 582
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 225
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 007
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 527
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 675
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 710
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 008
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 671
34. Työministeriön hallinnonala 1 933
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 740
36. Valtionvelan korot 2 300
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 40 230
37. Valtionvelan vähentäminen 240
Yhteensä 40 470


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste