Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi (27.9.2006)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2006 2006 2006
  Talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n 
ehdotus
 toiseksi lisätalous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 37 494 75 37 568
Valtionvelan korot 2 288 -40 2 248
Määrärahat yhteensä 39 782 35 39 816
Valtionvelan vähentäminen 346 24 370
Yhteensä 40 127 58 40 186
       
Verotulot 33 704 628 34 332
Muut tulot 6 424 -570 5 854
Tuloarviot yhteensä 40 127 58 40 186
Nettolainanotto ja velanhallinta - - -
Yhteensä 40 127 58 40 186Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi (27.9.2006)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi