Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 lisätalousarvioksi (26.4.2006)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2006 2006 2006
  Talousarvio VM:n ehdotus
 lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 37 344 111 37 455
Valtionvelan korot 2 238 50 2 288
Määrärahat yhteensä 39 582 161 39 743
Valtionvelan vähentäminen - 356 356
Yhteensä 39 582 518 40 099
       
Verotulot 33 410 107 33 517
Muut tulot 5 726 857 6 583
Tuloarviot yhteensä 39 136 964 40 099
Nettolainanotto ja velanhallinta 446 -446 -
Yhteensä 39 582 518 40 099Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 lisätalousarvioksi (26.4.2006)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi