Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 lisätalousarvioksi (26.4.2006)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2006 2006 2006
  Talousarvio VM:n ehdotus
 lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 37 344 111 37 455
Valtionvelan korot 2 238 50 2 288
Määrärahat yhteensä 39 582 161 39 743
Valtionvelan vähentäminen - 356 356
Yhteensä 39 582 518 40 099
       
Verotulot 33 410 107 33 517
Muut tulot 5 726 857 6 583
Tuloarviot yhteensä 39 136 964 40 099
Nettolainanotto ja velanhallinta 446 -446 -
Yhteensä 39 582 518 40 099


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste