Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 talousarvioksi (3.8.2005)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voivat selvitysosien taulukot ja tekstit olla alustavia ja edellyttävät ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 32 998
12. Sekalaiset tulot 4 480
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 025
15. Lainat 873
Yhteensä 39 375

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 104
22. Tasavallan presidentti 11
23. Valtioneuvosto 72
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 895
25. Oikeusministeriön hallinnonala 690
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 533
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 274
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 790
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 408
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 699
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 707
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 971
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 196
34. Työministeriön hallinnonala 1 972
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 746
36. Valtionvelan korot 2 304
Yhteensä 39 375


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste