Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi (28.9.2005)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2005 2005 2005
  Varsinainen talousarvio + ensimmäinen lisätalousarvio VM:n ehdotus
 toiseksi lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 35 633 -63 35 570
Valtionvelan korot 2 394 -100 2 294
Valtionvelan vähentäminen 2 197 1 316 3 513
Määrärahat yhteensä 40 224 1 153 41 377
       
Verotulot 31 379 368 31 747
Muut tulot 8 845 785 9 630
Tuloarviot yhteensä 40 224 1 153 41 377


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste