Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 lisätalousarvioksi (27.4.2005)

Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2005 2005 2005
  Budjetoitu talousarvio VM:n ehdotus
 lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 35 408 181 35 589
Valtionvelan korot 2 447 -53 2 394
Yhteensä 37 855 128 37 983
       
Verotulot 31 065 50 31 115
Muut tulot 5 851 281 6 132
Tuloarviot 36 916 331 37 247


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste