Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 lisätalousarvioksi (27.4.2005)Budjettitalouden määrärahat ja tuloarviot, milj. euroa

  2005 2005 2005
  Budjetoitu talousarvio VM:n ehdotus
 lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 35 408 181 35 589
Valtionvelan korot 2 447 -53 2 394
Yhteensä 37 855 128 37 983
       
Verotulot 31 065 50 31 115
Muut tulot 5 851 281 6 132
Tuloarviot 36 916 331 37 247Siirry ehdotukseen


Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 lisätalousarvioksi (27.4.2005)
 

 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi