Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2005 talousarvioksi (30.7.2004)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voivat selvitysosien taulukot ja tekstit olla alustavia ja edellyttävät ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 589
12. Sekalaiset tulot 4 641
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 928
15. Lainat  352
Yhteensä 37 510

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 97
22. Tasavallan Presidentti 8
23. Valtioneuvosto 48
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 821
25. Oikeusministeriön hallinnonala 660
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 500
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 132
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 576
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 146
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 723
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 704
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 972
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 771
34. Työministeriön hallinnonala 2 177
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 677
36. Valtionvelan korot 2 447
37. Valtionvelan vähentäminen 51
Yhteensä 37 510


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste