Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2004 lisätalousarvioksi (29.4.2004)

Budjettitalouden määrärahat, tuloarviot ja tasapaino, milj. euroa

  2004 2004 2004
  Budjetoitu talousarvio VM:n ehdotus
 lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 34 283 74 34 357
Valtionvelan korot 2 782 -210 2 572
Yhteensä 37 065 -136  36 929
       
Verotulot 30 343 505 30 848
Muut tulot 5 448 223 5 671
Tuloarviot (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 791 728 36 519
       
Nettolainanotto ja velanhallinta 1 273 -864 410


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste