Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2004 talousarvioksi (1.8.2003)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voivat selvitysosien taulukot ja tekstit olla alustavia ja edellyttää ministeriöiden tarkistuksia.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 412
12. Sekalaiset tulot 4 221
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 021
15. Lainat  145
Yhteensä ilman nettolainanottoa 35 799
Nettolainanotto 1 338
Yhteensä 37 137

Määrärahat

milj. euroa
21. Eduskunta 100
22. Tasavallan Presidentti 8
23. Valtioneuvosto 48
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 764
25. Oikeusministeriön hallinnonala 669
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 440
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 066
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 384
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 049
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 630
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 765
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 962
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 402
34. Työministeriön hallinnonala 2 315
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 675
36. Valtionvelan korot 2 860
Yhteensä 37 137


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste