Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi (29.9.2003)

Budjettitalouden määrärahat, tuloarviot ja tasapaino, milj. euroa

  2003 2003 2003
  Budjetoitu 
TA + I LTA
VM:n ehdotus
II lisä-
talous-
arvioksi
Eduskunnan hyväksymä talousarvio ja VM:n ehdotus yhteensä
       
Hallinnonalojen määrärahat 32 693 26 32 719
Valtionvelan korot 3 427 1 265 4 692
- varsinaiset korkomenot 3 427 -326 3 101
- josta kirjausperusteen muutos - 1 591 1 591
Yhteensä 36 120 1 291 37 411
       
Verotulot 29 728 372 30 100
Muut tulot 5 441 -28 5 413
Tulot (ilman lainanottoa ja ylijäämän käyttöä) 35 169 344 35 513
Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 998 998
       
Nettolainanotto ja velanhallinta 952 -52 900


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste