Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2002 talousarvioksi (20.7.2001)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voi momenttien selvitysosien taulukoissa ja teksteissä olla ao. ministeriöiden tarkistettavaksi jääviä tietoja. 

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 049
12. Sekalaiset tulot 4 015
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 807
15. Lainat 134
Yhteensä 36 015

Määrärahat

milj. euroa
21. Tasavallan Presidentti 6
22. Eduskunta 102
23. Valtioneuvosto 37
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 694
25. Oikeusministeriön hallinnonala 563
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 296
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 716
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 678
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 457
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 466
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 347
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 874
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 174
34. Työministeriön hallinnonala 1 971
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 619
36. Valtionvelan korot 3 743
Yhteensä ilman valtionvelan vähentämistä 34 743
37. Valtionvelan vähentäminen 1 272
Yhteensä 36 015


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste