Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 391 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) saatavat tulot elpymis- ja palautumistukivälineen osalta. Suomi toimitti 27.5.2021 komissiolle kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman. Suunnitelma on tehty perustuen elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta 12.2.2021 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/241 (RRF-asetus). Suunnitelman hyväksyminen on edellytys rahoituksen saamiselle EU:sta. Komissio arvioi kansalliset suunnitelmat ja ne hyväksytään EU-neuvostossa. Maksatukset perustuvat kansallisten suunnitelmien etenemiseen ja kun ohjelmissa esitettyjen tavoitteiden on osoitettu toteutuneen suunnitelmien mukaisesti. Tuloarvio perustuu komission ehdotukseen maksuoletusten osalta.


2023 talousarvio 391 000 000
2022 talousarvio 355 000 000
2021 tilinpäätös 271 094 341

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 391 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 159 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Suomen elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanon myöhästymisestä, minkä vuoksi vuodelta 2022 kertymättä jääneet tulot kertyvät vuonna 2023 ja vuodelle 2023 aiemmin budjetoidut tulot siirtyvät eteenpäin vuodelle 2024.


2023 II lisätalousarvio -159 000 000
2023 talousarvio 391 000 000
2022 tilinpäätös
2021 tilinpäätös 271 094 341

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 159 000 000 euroa.