Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Militärt försvar

Statsbudgeten 2020

10. Militärt försvarPDF-versio

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av löneutgifterna för visstidsanställda avtalsbundna soldater. Med tilläggsanslaget fås ca 23 årsverken för avtalsbundna soldater. Avsikten är att med årsverkena trygga Försvarsmaktens verksamhet och ett tillräckligt antal utbildare vid truppförband som ger beväringsutbildning, särskilt under det nuvarande coronavirusutbrottet.


2020 I tilläggsb. 600 000
2020 budget 1 932 248 000
2019 bokslut 1 932 250 000
2018 bokslut 1 939 124 000