Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2020

I tilläggsbudgetproposition för 2020PDF-versio

  euro
ANSLAG
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 433 000
40. Verkställighet av straff 433 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 433 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 153 000
10. Polisväsendet 5 553 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 553 000
20. Gränsbevakningsväsendet 3 000 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 600 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 600 000
10. Militärt försvar 600 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 200 004 000
80. Överföringar till landskapet Åland 4 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 4 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 200 000 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag), tillägg 200 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 900 000
80. Konst och kultur 900 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 143 000 000
01. Förvaltning 500 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 127 500 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 127 500 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 15 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43 800 000
01. Förvaltning 5 000 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000 000
03. Forskning och utveckling 12 800 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 800 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 26 000 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg 26 000 000
Anslagens totalbelopp 397 890 000