Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
       01. Förvaltning
            02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 920 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av ändringar i antalet ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare. Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet är 19 medlemmar av statsrådet, högst 15 statssekreterare och högst 70 specialmedarbetare.


2019 II tilläggsb.2 920 000
2019 budget6 510 000
2018 bokslut6 007 752
2017 bokslut5 692 692