Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

Förklaring:Av tillägget utgör 100 000 euro en överföring från moment 35.10.61 för att öka understöden till organisationer.

Håll Skärgården Ren - Pidä Saaristo Siistinä rf arbetar med miljövård i skärgårdsområdena. Föreningens servicebåt med besättning sköter på Saimens område de utfärdshamnar som ägs av ca 70 kommuner, städer, rekreationsområdesstiftelser eller rekreationsområdesföreningar. Av tillägget föranleds 50 000 euro av anskaffningen av ett fartyg som lämpar sig för användning i Vuoksens vattendragsområde. Det uppskattade anskaffningspriset är totalt 1,2 miljoner euro. Det är omöjligt att i sin helhet finansiera investeringen med hjälp av föreningens basfinansiering.


2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 1 835 000
2017 bokslut 2 280 000
2016 bokslut 1 734 000