Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 13 142 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Förklaring:Tillägget föranleds av att bredbandsprojekten genomförts långsammare än beräknat och av att tyngdpunkten i anslagsanvändningen till skillnad från de ursprungliga bedömningarna ligger på de sista åren av projektet.


2018 I tilläggsb. 13 142 000
2018 budget
2017 bokslut 7 643 000
2016 bokslut 14 296 000