Siirry sis�lt��n

Avoin data


Osana julkisten tietovarantojen avaamista ja avoimen tiedon ohjelmaa, valtion talousarvioesitykset on avattu valtiovarainministeriön toimesta koneluettavaan xml- ja csv-muotoon. Ensimmäinen koneluettavassa muodossa julkaistava talousarvioesitys on vuoden 2014 talousarvioesitys. Vuodesta 2014 lukien kaikki hallituksen talousarvioesitykset, vuodesta 2016 lukien myös valtiovarainministeriön ehdotukset, tuotetaan koneluettavassa muodossa budjetti.vm.fi -sivustolle aina 24 tunnin kuluttua talousarvioesityksen julkaisemisesta. Hallituksen esitysten ohella koneluettavassa muodossa julkaistaan myös eduskunnan kirjelmät. Tiedot ovat saatavissa osastojen ja pääluokkien tasolta ja ne sisältävät ko. budjettivuoden lisäksi myös vertailuluvut edellisiltä vuosilta. Valtiovarainministeriö on lisensoinut nämä tiedot Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Käyttöluvan ehdot löytyvät osoitteesta http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Valitse ensin haluamasi datamuoto ja avautuvalta sivulta haluamasi julkaisu.

Julkaistun rakenteen schema (XSD)
Xlink-schema
XML-muoto
CSV-muoto


Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
kirjaamo.vm@gov.fi
Saavutettavuusseloste